Wijkraad Binnenstad is er ook voor u!

We leven in een bijzondere tijd waar het gemeentebestuur soms snel rigoureuze  maatregelen moet nemen. Een goed voorbeeld is het gedeeltelijk afsluiten van de binnenstad. Dat vind door de coronacrisis een jaar eerder plaats dan gepland. Afgelopen jaren zijn over dit onderwerp uitgebreide inspraakavonden geweest voor zowel voor de middenstand als ook voor de bewoners. De wijkraad heeft daar ook aan deelgenomen. Het is een onderwerp dat veel voorstanders maar ook enkele tegenstanders kent. Helaas kun je het niet iedereen naar de zin maken. Door de positieve inbreng en kritiek van de winkeliers en de bewoners zijn er een aantal wijzigingen in het oorspronkelijke plan doorgevoerd.…

Openbare vergadering Mei 2019

Verslag openbare vergadering in “de Waag” te Doesburg op dinsdagavond 28 mei 2019.

Het bestuur mag zich verheugen in een goede opkomst en dus een goed gevulde bovenzaal van Stadsbierhuys “de Waag”. De voorzitter van de wijkraad Liesbeth Bok opent de vergadering, de 5e inmiddels en heet eenieder welkom, in het bijzonder wethouder Peter Bollen. Tevens stelt zij het huidige bestuur voor, te weten: – Henk de Lange, secretaris – Hans van der Maas. penningmeester – Dirk te Loo, lid – Henny Slokker, lid Zij legt het doel van de vergadering uit, namelijk middels eenieders inbreng duidelijk te krijgen wat er zoal leeft onder de bewoners van de binnenstad en waar men graag verbetering cq actie zou willen zien.…