Openbare vergadering Mei 2019

Verslag openbare vergadering in “de Waag” te Doesburg op dinsdagavond 28 mei 2019.

Het bestuur mag zich verheugen in een goede opkomst en dus een goed gevulde bovenzaal van Stadsbierhuys “de Waag”. De voorzitter van de wijkraad Liesbeth Bok opent de vergadering, de 5e inmiddels en heet eenieder welkom, in het bijzonder wethouder Peter Bollen. Tevens stelt zij het huidige bestuur voor, te weten: – Henk de Lange, secretaris – Hans van der Maas. penningmeester – Dirk te Loo, lid – Henny Slokker, lid Zij legt het doel van de vergadering uit, namelijk middels eenieders inbreng duidelijk te krijgen wat er zoal leeft onder de bewoners van de binnenstad en waar men graag verbetering cq actie zou willen zien.…

Wijkagenda 2018

Nieuwe onderwerpen wijkagenda binnenstad in volgorde van prioriteit, geformuleerd tijdens de Openbare Bijeenkomst november 2017.

 • 1. Onveilige verkeerssituaties
 • 2. Wateroverlast/veiligheid
 • 3. What’s app alert
 • 4. AED’s openbare ruimte
 • 5. Eenzaamheid/leefbaarheid
 • 6. Voetpad, fietspad: park achter Nahuyssingel .
 • Ook onder 6. Prullebakken op paaltjes met restafval er omheen. Dit valt onder afval.
 • 7. Trottoirs deel Singels hobbelig
 • 8. Kosterstraat 2x zo druk, wat er aan te doen
 • 9. Luchtvervuiling door schoorstenen (open haarden).
 • 10. Motorhome en aansluiting oplaadpunten elektrische fietsen

Blijvende aandacht uit vorige agenda:

 • Hoge bomen binnenstad
 • Fietsenstalling
 • Openbare WC
 • Handhaving
 • Rollator vriendelijke rollatorroute