Kermis Doesburg 2024

De Kermis van Doesburg vindt dit jaar plaats van 23 mei 2024 tot en met 26 mei 2024, wederom zal deze zoals in 2023 plaats vinden op de Turfhaven nabij LOC17. Zoals bekend was de kermis verhuist naar de turfhaven vanwege o.a. zorgen over bereikbaarheid van hulpdiensten die moeilijk in de binnenstad konden komen tijdens de kermis.

Dit jaar keert ook het vuurwerkshow weer terug en zou er meer worden geïnvesteerd in de beleving met meer horeca.

Kermis op de turfhaven 2023 (bron: de Gelderlander)

Verrassend Doesburg 2024

Bron: Verrassend Doesburg

Beleef stadsfestijn Verrassend Doesburg, een gratis evenement voor jong, oud en alles daartussen.
Drie dagen lang bruist de oude Hanzestad Doesburg van activiteiten. Voor de inmiddels 56e keer verandert de historische binnenstad in een feestterrein vol geuren en kleuren met dit jaar als thema:
CULTURELE DIVERSITEIT

Steun Verrassend Doesburg als
vriend van Verrassend Doesburg.
Klik hier of scan de QR-code.

Voor meer informatie en programma ga naar: Verrassend Doesburg

Nieuwsbrief: Doesburgse Zwerfafvalbrigade

Editie februari/maart 2021

Link naar de document versie:

WEER NIEUWE LEDEN VOOR ONZE BRIGADE!  

Afgelopen maand meldden zich weer vier nieuwe leden voor onze Brigade. Welkom Henk, Hans en Johan en Peter! Samen met jullie tellen we nu al meer dan 40 zwerfafvalopruimers! Veel van onze leden deden al eens mee met een grote actie; hopelijk kunnen we dat snel weer gaan oppakken. Ondertussen gaan onze kleine acties gewoon door. En lopen er bijna wekelijks tien tot vijftien leden door heel de stad om zwerfafval op te ruimen. Geweldig dat jullie dat doen! 


AFVAL IN BEELD: EEN VERHAAL OP ZICH  

Een mooie gedachte van ons Brigadelid Vilja: veel foto’s van het afval dat we verzamelen vertellen een eigen verhaal.…

Bezwaar uitbreiding bedrijventerrein

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Doesburg en de gemeenteraad

Het bestuur van de wijkraad krijgt veel signalen van bezorgde burgers over de voorgenomen
uitbreiding van het bedrijventerrein Verhuellweg. Wij weten dat er al diverse
bezwaarschriften zijn ingediend. Wij rekenen erop dat het college en de gemeenteraad
een zorgvuldige afweging maken voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.
Ook zullen er ongetwijfeld inwoners zijn die deze aanvraag voor uitbreiding ondersteunen.
Als wijkraad willen wij ons neutraal opstellen en wij hebben er vertrouwen in dat de burgers
van de inspraak gebruik maken waardoor het college en de gemeenteraad een weloverwogen
beslissing kunnen nemen.…

Werkzaamheden Herinrichting Kloostertuin

WE STELLEN ONS GRAAG AAN U VOOR

In opdracht van de gemeente Doesburg gaan wij, aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, aan de slag met de herinrichting van de parkeerplaatsen aan de Kloostertuin. Een mooi project, dat ons op het lijf is geschreven.

WAT GAAN WE DOEN

Parkeerplaats Kloostertuin wordt opnieuw ingericht. De verhardingen worden vervangen door nieuwe stenen, er komen extra parkeerplaatsen bij en er worden groenstroken aangelegd. Ook pakken we het park en de speeltuin aan.

START VAN DE WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden starten op maandag 18 januari. We werken in fasen en starten bij fase 1. Op de achterzijde vindt u de fasering.…

Brief aan B&W en gemeenteraad

Onderstaande brief is gestuurd omtrent overlast van toerisme in de zomer.

Aan het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Doesburg

Ph.Gastelaarsstraat 2 Doesburg

Doesburg, 25 oktober 2020

Onderwerp: Overlast door toerisme in zomer 2020

Geacht college en raadsleden,

Als bestuur van de wijkraad hebben we afgelopen maanden diverse klachten gekregen over de uitwerking van de genomen corona maatregelen. Deze opbouwende kritiek kwam van bewoners die in de binnenstad wonen en van het bestuur van de monumenten vereniging. De genoemde klachten gaan voor een groot deel over de rommelige aanblik van tijdelijk toegestane terrassen (veel kleurrijk plastic) op de stoepen en openbare weg.

Terug naar boven