Brief aan B&W en gemeenteraad

Onderstaande brief is gestuurd omtrent overlast van toerisme in de zomer.

Aan het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Doesburg

Ph.Gastelaarsstraat 2 Doesburg

Doesburg, 25 oktober 2020

Onderwerp: Overlast door toerisme in zomer 2020

Geacht college en raadsleden,

Als bestuur van de wijkraad hebben we afgelopen maanden diverse klachten gekregen over de uitwerking van de genomen corona maatregelen. Deze opbouwende kritiek kwam van bewoners die in de binnenstad wonen en van het bestuur van de monumenten vereniging. De genoemde klachten gaan voor een groot deel over de rommelige aanblik van tijdelijk toegestane terrassen (veel kleurrijk plastic) op de stoepen en openbare weg.

Wijkraad Binnenstad is er ook voor u!

We leven in een bijzondere tijd waar het gemeentebestuur soms snel rigoureuze  maatregelen moet nemen. Een goed voorbeeld is het gedeeltelijk afsluiten van de binnenstad. Dat vind door de coronacrisis een jaar eerder plaats dan gepland. Afgelopen jaren zijn over dit onderwerp uitgebreide inspraakavonden geweest voor zowel voor de middenstand als ook voor de bewoners. De wijkraad heeft daar ook aan deelgenomen. Het is een onderwerp dat veel voorstanders maar ook enkele tegenstanders kent. Helaas kun je het niet iedereen naar de zin maken. Door de positieve inbreng en kritiek van de winkeliers en de bewoners zijn er een aantal wijzigingen in het oorspronkelijke plan doorgevoerd.…

Uitgave Minitijdschrift Belegerd en Bevrijd

Volg de gebeurtenissen van april 1945 van dag tot dag!

We staan aan de vooravond van wat oudere Doesburgers de zwaarste periode uit de oorlogsjaren noemen. In de eerste twee weken van april ’45 lag onze stad permanent onder artillerievuur van de geallieerden bij Drempt. Veel Doesburgers zochten toen een goed heenkomen in de vele keldergewelven van de stad. Daar legden mannen en vrouwen de dagelijkse gebeurtenissen vast op papier. En zo ontstonden de Doesburgse oorlogsdagboeken. Dat verhaal verdient het ter gelegenheid van ’ 75 jaar Vrijheid’ verteld te worden in een voor een breed publiek toegankelijke vorm. En met Tineke Beishuizen binnen de stadsgrenzen kun je je daarvoor geen betere ‘verteller’ wensen.…

0313 Buiten Feest

0313 een pracht plek waar onze jeugd zich kan vermaken

Vandaag een fijn buiten feest waar Esther Bosgoed en Dimitri voor hebben gezorgd met nog wat vrijwilligers. Naast het skaten, was er swingende muziek, heerlijk surinaams eten, een korte workshop streetart  etc. Onze Rosalie de Graaf uit Doesburg is daar een professional in. Geen “lelijke”graffiti maar iets heel moois maken op een lelijk elektriciteitshuisje.

Fijn dat onze bestuurders dit mogelijk maken. We hebben heel veel creatieve jongeren in Doesburg en ook nog veel lelijke elektriciteitshuisjes in het centrum van Doesburg.

Openbare vergadering Mei 2019

Verslag openbare vergadering in “de Waag” te Doesburg op dinsdagavond 28 mei 2019.

Het bestuur mag zich verheugen in een goede opkomst en dus een goed gevulde bovenzaal van Stadsbierhuys “de Waag”. De voorzitter van de wijkraad Liesbeth Bok opent de vergadering, de 5e inmiddels en heet eenieder welkom, in het bijzonder wethouder Peter Bollen. Tevens stelt zij het huidige bestuur voor, te weten: – Henk de Lange, secretaris – Hans van der Maas. penningmeester – Dirk te Loo, lid – Henny Slokker, lid Zij legt het doel van de vergadering uit, namelijk middels eenieders inbreng duidelijk te krijgen wat er zoal leeft onder de bewoners van de binnenstad en waar men graag verbetering cq actie zou willen zien.…

Herinrichting Kloostertuin

  • betrokkenheid aanwonenden
  • COOP/AH – uitbreidingen en logistiek
  • fietsenstalling
  • overleg met wethouders
  • uitvoering: 2020 (financiële koppeling
  • met herinrichting binnenstad)