Wijkagenda

De Wijkagenda 2020

  • Verkeer / bestrating
  • Wateroverlast / energieneutraal
  • Eenzaamheid / leefbaarheid
  • Handhaving algemeen. o.a. hondenpoep
  • Rollatorvriendelijke winkelroute
  • Herinrichting Kloostertuin
  • Fietsenstalling, ook voor motoren
  • Nieuwbouw / Ouderenbeleid etc.
  • Vitale binnenstad
Terug naar boven