Doesburg
Binnenstad
Kaart Oud Doesburg
Kerk bij schemering
Oude Tram
Winkelstraat
Doesburg
Binnenstad
Kaart Oud Doesburg
Kerk bij schemering
Oude Tram
Winkelstraat
previous arrow
next arrow

Nieuwsbrief: Doesburgse Zwerfafvalbrigade

Editie februari/maart 2021 Link naar de document versie: WEER NIEUWE LEDEN VOOR ONZE BRIGADE!   Afgelopen maand meldden zich weer vier nieuwe leden voor onze Brigade. Welkom Henk, Hans en Johan en Peter! Samen met jullie tellen we nu al meer dan 40 zwerfafvalopruimers! Veel van onze leden deden al eens mee met een grote actie; hopelijk kunnen we dat snel weer gaan oppakken. Ondertussen gaan onze kleine acties gewoon door. En lopen er bijna wekelijks tien tot vijftien leden door heel de stad om zwerfafval op te ruimen. Geweldig dat jullie dat doen!  AFVAL IN BEELD: EEN VERHAAL OP ZICH   …

Bezwaar uitbreiding bedrijventerrein

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Doesburg en de gemeenteraadHet bestuur van de wijkraad krijgt veel signalen van bezorgde burgers over de voorgenomenuitbreiding van het bedrijventerrein Verhuellweg. Wij weten dat er al diversebezwaarschriften zijn ingediend. Wij rekenen erop dat het college en de gemeenteraadeen zorgvuldige afweging maken voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.Ook zullen er ongetwijfeld inwoners zijn die deze aanvraag voor uitbreiding ondersteunen.Als wijkraad willen wij ons neutraal opstellen en wij hebben er vertrouwen in dat de burgersvan de inspraak gebruik maken waardoor het college en de gemeenteraad een weloverwogenbeslissing kunnen nemen. met vriendelijke groeten, namens …

Werkzaamheden Herinrichting Kloostertuin

WE STELLEN ONS GRAAG AAN U VOOR In opdracht van de gemeente Doesburg gaan wij, aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, aan de slag met de herinrichting van de parkeerplaatsen aan de Kloostertuin. Een mooi project, dat ons op het lijf is geschreven. WAT GAAN WE DOEN Parkeerplaats Kloostertuin wordt opnieuw ingericht. De verhardingen worden vervangen door nieuwe stenen, er komen extra parkeerplaatsen bij en er worden groenstroken aangelegd. Ook pakken we het park en de speeltuin aan. START VAN DE WERKZAAMHEDEN De werkzaamheden starten op maandag 18 januari. We werken in fasen en starten bij fase 1. Op de …

Brief aan B&W en gemeenteraad

Onderstaande brief is gestuurd omtrent overlast van toerisme in de zomer. Aan het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Doesburg Ph.Gastelaarsstraat 2 Doesburg Doesburg, 25 oktober 2020 Onderwerp: Overlast door toerisme in zomer 2020 Geacht college en raadsleden, Als bestuur van de wijkraad hebben we afgelopen maanden diverse klachten gekregen over de uitwerking van de genomen corona maatregelen. Deze opbouwende kritiek kwam van bewoners die in de binnenstad wonen en van het bestuur van de monumenten vereniging. De genoemde klachten gaan voor een groot deel over de rommelige aanblik van tijdelijk toegestane terrassen (veel kleurrijk plastic) op de …

Wijkraad Binnenstad is er ook voor u!

We leven in een bijzondere tijd waar het gemeentebestuur soms snel rigoureuze  maatregelen moet nemen. Een goed voorbeeld is het gedeeltelijk afsluiten van de binnenstad. Dat vind door de coronacrisis een jaar eerder plaats dan gepland. Afgelopen jaren zijn over dit onderwerp uitgebreide inspraakavonden geweest voor zowel voor de middenstand als ook voor de bewoners. De wijkraad heeft daar ook aan deelgenomen. Het is een onderwerp dat veel voorstanders maar ook enkele tegenstanders kent. Helaas kun je het niet iedereen naar de zin maken. Door de positieve inbreng en kritiek van de winkeliers en de bewoners zijn er een aantal …

Uitgave Minitijdschrift Belegerd en Bevrijd

Volg de gebeurtenissen van april 1945 van dag tot dag! We staan aan de vooravond van wat oudere Doesburgers de zwaarste periode uit de oorlogsjaren noemen. In de eerste twee weken van april ’45 lag onze stad permanent onder artillerievuur van de geallieerden bij Drempt. Veel Doesburgers zochten toen een goed heenkomen in de vele keldergewelven van de stad. Daar legden mannen en vrouwen de dagelijkse gebeurtenissen vast op papier. En zo ontstonden de Doesburgse oorlogsdagboeken. Dat verhaal verdient het ter gelegenheid van ’ 75 jaar Vrijheid’ verteld te worden in een voor een breed publiek toegankelijke vorm. En met Tineke Beishuizen binnen de stadsgrenzen kun je je daarvoor …

Terug naar boven