Wat doet de wijkraad

Wel:

  • Uitvoering geven aan de wijkagenda, zoals vastgesteld door de bewoners van de binnenstad Doesburg

Niet:

  • Geen klachtenloket tussen bewoners en gemeente.
  • Geen belangenbehartiger van bedrijfsleven (winkels, horeca en andere bedrijven) en gemeente.

Klankbordgroepen

Vaak doen we mee met klankbordgroepen

die door de gemeente of door de wijkraad

zijn ingesteld. Er zijn klankbordgroepen geweest over de herinrichting van de Kloostertuin, verkeer, structuurvisie detailhandel etc.

Graag doen we een beroep op u als er een

voor u interessant onderwerp komt.

Terug naar boven