Privacy Verklaring

Stichting Wijkraad Binnenstad Doesburg

Privacy statement

Wat is het algemene privacybeleid van de Stichting Wijkraad Binnenstad Doesburg?

 • Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website;
 • Wij stellen de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om;
 • Wij delen uw gegevens alleen met partijen waarmee wij gegevens moeten delen op basis van een wettelijke verplichting;
 • Wij zijn voortdurend bezig de belangen van onze doelgroep te behartigen en af te stemmen op de wensen van onze doelgroep. Daarbij zullen we altijd rekening houden met uw privacy en ons houden aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u:

 • Uw gegevens achterlaat of invult in formulieren of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • Onze website bezoekt;
 • Een (zakelijke) relatie met ons hebt;
 • U zich aanmeldt voor een bestuurs- of andere functie binnen onze Stichting.

Wij gebruiken uitsluitend gegevens welke door u persoonlijk zijn aangeleverd.
In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, dit opdat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • U op de hoogte te stellen van relevante ontwikkelingen aangaande de Binnenstad;
 • U uit te nodigen voor bijeenkomsten aangaande relevante ontwikkelingen in de Binnenstad;
 • Uw mening te vragen met betrekking tot relevante ontwikkelingen in de Binnenstad;
 • Uw steun te vragen met betrekking tot relevante ontwikkelingen in de Binnenstad

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen vrijwel uitsluitend Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer en E-mail adres.Dit alles onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze door uzelf aan ons zijn aangeleverd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in verkeerde handen vallen.
Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • Updated software en gebruik makend van een firewall;
 • Toegang tot databases is beveiligd met een wachtwoord;
 • Alleen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuursleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Wie is de functionaris gegevensbescherming?

Dit is de op enig moment in functie zijnde en als zodanig bij de Kamer van Koophandel als
Secretaris van de Stichting Wijkraad Binnenstad Doesburg ingeschreven persoon.
Tot hem/haar kunt u zich te allen tijde wenden voor inzage, aanvulling, rectificatie of verwijdering
van uw gegevens,

Opgesteld te Doesburg en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Wijkraad Binnenstad
Doesburg op 24 mei 2018.

Het Bestuur

Terug naar boven