Nieuwsbrief: Doesburgse Zwerfafvalbrigade

Editie februari/maart 2021

Link naar de document versie:

WEER NIEUWE LEDEN VOOR ONZE BRIGADE!  

Afgelopen maand meldden zich weer vier nieuwe leden voor onze Brigade. Welkom Henk, Hans en Johan en Peter! Samen met jullie tellen we nu al meer dan 40 zwerfafvalopruimers! Veel van onze leden deden al eens mee met een grote actie; hopelijk kunnen we dat snel weer gaan oppakken. Ondertussen gaan onze kleine acties gewoon door. En lopen er bijna wekelijks tien tot vijftien leden door heel de stad om zwerfafval op te ruimen. Geweldig dat jullie dat doen! 


AFVAL IN BEELD: EEN VERHAAL OP ZICH  

Een mooie gedachte van ons Brigadelid Vilja: veel foto’s van het afval dat we verzamelen vertellen een eigen verhaal.…

Bezwaar uitbreiding bedrijventerrein

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Doesburg en de gemeenteraad

Het bestuur van de wijkraad krijgt veel signalen van bezorgde burgers over de voorgenomen
uitbreiding van het bedrijventerrein Verhuellweg. Wij weten dat er al diverse
bezwaarschriften zijn ingediend. Wij rekenen erop dat het college en de gemeenteraad
een zorgvuldige afweging maken voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.
Ook zullen er ongetwijfeld inwoners zijn die deze aanvraag voor uitbreiding ondersteunen.
Als wijkraad willen wij ons neutraal opstellen en wij hebben er vertrouwen in dat de burgers
van de inspraak gebruik maken waardoor het college en de gemeenteraad een weloverwogen
beslissing kunnen nemen.…

Werkzaamheden Herinrichting Kloostertuin

WE STELLEN ONS GRAAG AAN U VOOR

In opdracht van de gemeente Doesburg gaan wij, aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, aan de slag met de herinrichting van de parkeerplaatsen aan de Kloostertuin. Een mooi project, dat ons op het lijf is geschreven.

WAT GAAN WE DOEN

Parkeerplaats Kloostertuin wordt opnieuw ingericht. De verhardingen worden vervangen door nieuwe stenen, er komen extra parkeerplaatsen bij en er worden groenstroken aangelegd. Ook pakken we het park en de speeltuin aan.

START VAN DE WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden starten op maandag 18 januari. We werken in fasen en starten bij fase 1. Op de achterzijde vindt u de fasering.…

Uitgave Minitijdschrift Belegerd en Bevrijd

Volg de gebeurtenissen van april 1945 van dag tot dag!

We staan aan de vooravond van wat oudere Doesburgers de zwaarste periode uit de oorlogsjaren noemen. In de eerste twee weken van april ’45 lag onze stad permanent onder artillerievuur van de geallieerden bij Drempt. Veel Doesburgers zochten toen een goed heenkomen in de vele keldergewelven van de stad. Daar legden mannen en vrouwen de dagelijkse gebeurtenissen vast op papier. En zo ontstonden de Doesburgse oorlogsdagboeken. Dat verhaal verdient het ter gelegenheid van ’ 75 jaar Vrijheid’ verteld te worden in een voor een breed publiek toegankelijke vorm. En met Tineke Beishuizen binnen de stadsgrenzen kun je je daarvoor geen betere ‘verteller’ wensen.…

0313 Buiten Feest

0313 een pracht plek waar onze jeugd zich kan vermaken

Vandaag een fijn buiten feest waar Esther Bosgoed en Dimitri voor hebben gezorgd met nog wat vrijwilligers. Naast het skaten, was er swingende muziek, heerlijk surinaams eten, een korte workshop streetart  etc. Onze Rosalie de Graaf uit Doesburg is daar een professional in. Geen “lelijke”graffiti maar iets heel moois maken op een lelijk elektriciteitshuisje.

Fijn dat onze bestuurders dit mogelijk maken. We hebben heel veel creatieve jongeren in Doesburg en ook nog veel lelijke elektriciteitshuisjes in het centrum van Doesburg.

Herinrichting Kloostertuin

  • betrokkenheid aanwonenden
  • COOP/AH – uitbreidingen en logistiek
  • fietsenstalling
  • overleg met wethouders
  • uitvoering: 2020 (financiële koppeling
  • met herinrichting binnenstad)

Terug naar boven