Brief aan B&W en gemeenteraad

Onderstaande brief is gestuurd omtrent overlast van toerisme in de zomer.

Aan het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Doesburg

Ph.Gastelaarsstraat 2 Doesburg

Doesburg, 25 oktober 2020

Onderwerp: Overlast door toerisme in zomer 2020

Geacht college en raadsleden,

Als bestuur van de wijkraad hebben we afgelopen maanden diverse klachten gekregen over de uitwerking van de genomen corona maatregelen. Deze opbouwende kritiek kwam van bewoners die in de binnenstad wonen en van het bestuur van de monumenten vereniging. De genoemde klachten gaan voor een groot deel over de rommelige aanblik van tijdelijk toegestane terrassen (veel kleurrijk plastic) op de stoepen en openbare weg. Aantasting van het zicht op onze fraaie historische panden. De overlast van veel slordig geparkeerde fietsen tegen de huizen of op stoepen wordt als zeer ergerlijk ervaren. Bewoners met een parkeervergunning die tijdens de zomerperiode hun auto niet meer kwijt kunnen. Er wordt veel, veel te weinig gehandhaafd. Extra frustrerend is het om dan te zien dat door een onduidelijke bebording en nieuwe regels er wel wordt gehandhaafd op onlogische tijden en plekken. Veel bewoners zijn bang dat wanneer het aantal toeristen de komende jaren nog toeneemt de leefbaarheid voor de bewoners in de binnenstad onder druk komt te staan. Ook het aantal mensen die gewoon doorfietsen (scooteren) op de tijden dat de binnenstad voetgangersgebied is, is velen een doorn in het oog. (wederom handhaving!).

Wij hebben als wijkraad er begrip voor dat het gemeentebestuur door de Covid 19 pandemie snel moest handelen. Ook hebben wij begrip voor het ondersteunen van de horeca in deze moeilijke tijden. Wij merken ook dat de overlast niet door elke bewoner van de binnenstad wordt ervaren. Toch hebben wij het vermoeden dat er een “stille” groep bewoners is die dit wel ondervindt maar niet kenbaar maakt.

Als wijkraadbestuur stellen wij dat de leefbaarheid van bewoners en het behoud van onze monumentale binnenstad op de eerste plaats moet komen. Op de tweede plaats een gezonde middenstand en vervolgens de toeristen. Daar een goed evenwicht in brengen is een moeilijke opgave. Wij rekenen erop dat de politiek deze signalen omzet in voor onze inwoners goede besluiten.

Met vriendelijk groeten,

Hoogachtend,

H.de Lange

secretaris

Bestuur wijkraad Binnenstad

Terug naar boven