Wijkraad Binnenstad is er ook voor u!

We leven in een bijzondere tijd waar het gemeentebestuur soms snel rigoureuze  maatregelen moet nemen. Een goed voorbeeld is het gedeeltelijk afsluiten van de binnenstad. Dat vind door de coronacrisis een jaar eerder plaats dan gepland. Afgelopen jaren zijn over dit onderwerp uitgebreide inspraakavonden geweest voor zowel voor de middenstand als ook voor de bewoners. De wijkraad heeft daar ook aan deelgenomen. Het is een onderwerp dat veel voorstanders maar ook enkele tegenstanders kent. Helaas kun je het niet iedereen naar de zin maken. Door de positieve inbreng en kritiek van de winkeliers en de bewoners zijn er een aantal wijzigingen in het oorspronkelijke plan doorgevoerd. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die een definitief besluit neemt. Wij als wijkraad proberen een klein steentje bij te dragen aan dit democratische proces. Wij zijn geen klachtenloket tussen bewoners en gemeente en ook geen belangenbehartigers van het bedrijfsleven. Wel willen wij een paar extra “ogen en oren” zijn voor zowel de wijk als het gemeentebestuur.

We hebben daarbij uw hulp nodig om deze doelstelling waar te kunnen maken. De binnenstad van Doesburg kenmerkt zich door prachtige historische gebouwen maar ook door het grote aantal actieve vrijwilligers. Hierdoor kunnen talloze evenementen en andere activiteiten worden georganiseerd. Zoals de Hanzedag, Jazz-weekend, de Kadedagen, de Kerstmarkt, de culturele zondagen etc. Dit alles is uitsluitend mogelijk door inzet van U als bewoner. Maar waar ligt bijvoorbeeld de grens van de maximaal toelaatbare evenementen in een jaar voor de bewoners van de binnenstad. Dit is typisch zo’n vraag die ook in de wijkraad wordt besproken. Onze wijk kenmerkt zich ook als een plek waar de gemiddelde leeftijd flink hoger is dan in de rest van onze gemeente. Daar moet door het gemeentebestuur en de wijkraad extra aandacht aan worden besteed. Kom met positieve kritiek of met creatieve ideeën naar ons toe. Ook aandacht voor eenzaamheid, wateroverlast, handhaving, extra fietsstallingsplekken etc. zijn onderwerpen die bij ons aan de orde komen.

Er zijn in Doesburg nog genoeg zaken die verbeterd kunnen worden. Via onze website www.wijkraadbinnenstaddoesburg.nl kunt u ons bereiken. Uw mening telt! Afhankelijk hoe de coronacrisis zich ontwikkelt zullen we in november een najaarsvergadering houden. U bent dan natuurlijk van harte welkom. Mede dankzij uw inbreng kunnen we zorgen voor een heel plezierige leefomgeving in onze mooie Hanzestad Doesburg!

Terug naar boven