Brief aan B&W en gemeenteraad

Onderstaande brief is gestuurd omtrent overlast van toerisme in de zomer.

Aan het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Doesburg

Ph.Gastelaarsstraat 2 Doesburg

Doesburg, 25 oktober 2020

Onderwerp: Overlast door toerisme in zomer 2020

Geacht college en raadsleden,

Als bestuur van de wijkraad hebben we afgelopen maanden diverse klachten gekregen over de uitwerking van de genomen corona maatregelen. Deze opbouwende kritiek kwam van bewoners die in de binnenstad wonen en van het bestuur van de monumenten vereniging. De genoemde klachten gaan voor een groot deel over de rommelige aanblik van tijdelijk toegestane terrassen (veel kleurrijk plastic) op de stoepen en openbare weg.