Wijkagenda 2018

Nieuwe onderwerpen wijkagenda binnenstad in volgorde van prioriteit, geformuleerd tijdens de Openbare Bijeenkomst november 2017.

 • 1. Onveilige verkeerssituaties
 • 2. Wateroverlast/veiligheid
 • 3. What’s app alert
 • 4. AED’s openbare ruimte
 • 5. Eenzaamheid/leefbaarheid
 • 6. Voetpad, fietspad: park achter Nahuyssingel .
 • Ook onder 6. Prullebakken op paaltjes met restafval er omheen. Dit valt onder afval.
 • 7. Trottoirs deel Singels hobbelig
 • 8. Kosterstraat 2x zo druk, wat er aan te doen
 • 9. Luchtvervuiling door schoorstenen (open haarden).
 • 10. Motorhome en aansluiting oplaadpunten elektrische fietsen

Blijvende aandacht uit vorige agenda:

 • Hoge bomen binnenstad
 • Fietsenstalling
 • Openbare WC
 • Handhaving
 • Rollator vriendelijke rollatorroute